Instanties

Slaapplaats voor wie?
Weglopen.nl en opvanghuis.nl hanteren de zelfde criteria namelijk :
– Iedereen (m/v) onder de 19 jaar.
– Vrouwen met of zonder kinderen tot maximaal 3 personen.
– Europees paspoort of identiteitskaart bezitten.( voor personen boven de 14 )
– In staat is om zelfstandig naar ons trefpunt te komen. Kaart
– Mannen boven 19 die alleen komen, zijn niet welkom.
– Maximaal 1 persoon boven de 18 & geen paartjes.
– Tevens behouden wij het recht om iemand weigeren zonder opgave van reden.

LET op : tijdelijk is maximaal 6 overnachtingen ( tenzij anders afgesproken ).

Gegevens cliƫnt

Woonadres / Verblijfplaats nu :

Naam* :

Straat & huisnummer :

Postcode :

Woonplaats :

Telefoonnummer* :

Email* :

Inkomen uit :

Medicijnen* :


Aantal kinderen (+ leeftijd en geslacht):

Letop :
Bij schoolgaande kinderen MOET de aanvragende instantie zelf , indien nodig , zelf vrijstelling van de leerplicht regelen.

Gegevens aanmelder

Naam aanmelder* :

Naam instantie* :

Functie aanmelder:

Straat & huisnummer :

Postcode :

Woonplaats* :

Telefoonnummer* aanmelder :

Email aanmelder :


Reden aanmelding :

* = Verplicht